Wednesday, October 21, 2009

21102009

mengapa jiwa tertekan?
banyak perkara hendak difikirkan?
banyak masalah perlu diselesaikan?

"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. "

Surah Al-Baqarah ayat 286

No comments:

Search This Blog